Inspectie

Het vaststellen van de onderhoudsconditie van civiele constructies is de basis voor duurzaam beheer. Protekta inspecteert uw kunstwerk of waterbouwwerk en geeft hiervoor een meerjarenprogramma af.

Enkelvoudige inspectie: Voordat Protekta een offerte kan uitbrengen dient er een inspectie van het kunstwerk te gebeuren. Protekta kijkt altijd met een herstellend oog naar de schades. Omdat wij kunstwerken herstellen, renoveren en nieuw bouwen weten wij als geen ander waar de aantastingen en schades het eerst optreden.

Volledig areaal in beeld:
Protekta kan naast enkelvoudige inspecties ook de toestand van uw volledig areaal in beeld brengen. Dit kan met de QuickScan methode, destructief onderzoek, een inspectie volgens de NEN 2767-4 of het MIRP: Meerjarig Inspectie en Reiniging Plan.
Een meerjarenplan opstellen behoort ook tot de mogelijkheden.


INSPECTIE - QUICKSCAN METHODE

QuickScan Methode

Wanneer een object geïnspecteerd is volgens de QuickScan-methode zijn de waarnemingen gedaan met het blote oog en/of geluid.

Lees meer

INSPECTIE - NEN 2767-4 KUNSTWERKEN

INSPECTIE - DESTRUCTIEF ONDERZOEK

Destructief onderzoek

Het grote verschil met de QuickScan-methode is dat er bij een destructief onderzoek naar de dieper gelegen schades gezocht wordt.

Lees meer

INSPECTIE - MIRP

INSPECTIE - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN

Meerjaren onderhoudsplan

Protekta kan ook een meerjaren onderhoudsplan opzetten. Zo is duidelijk welke gebreken en de daarbij horende kosten nog te verwachten zijn de komende jaren.

Lees meer
Heeft u vragen of interesse in onze dienstverlening? Neem gerust contact op»