Meerjaren onderhoudsplan

Protekta kan ook een meerjaren onderhoudsplan opzetten. Zo is duidelijk welke gebreken en de daarbij horende kosten nog te verwachten zijn de komende jaren.

INSPECTIE - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN

De gebreken die zijn geconstateerd tijdens de inspectieronde worden benoemd, waarna er een maatregel wordt opgenomen. Afhankelijk van de ernst en het risico wordt het op de tijdlijn geplaatst. Voor het herstel van het gebrek wordt er een oplossing aangedragen waarvan er een raming gemaakt wordt.

 

Heeft u vragen of interesse in onze dienstverlening? Neem gerust contact op»