Projecten

Meerpaal woonboot

Particulier

Diverse palen/wrijfgordingen

Gemeente Zwolle

4x Remmingwerk brug Zuidema's Klap

Waterschap Noorderzijlvest

2 meerpalen

K. Dekker Bouw & Infra (Aannemer)

Remmingwerken Snellerbrug

Gemeente Woerden

Brug 600

Recreatieschap Spaarnwoude

3 Dukdalven Deventerstraatbrug

Gemeente Apeldoorn

Stuw KST 227 Gapinge

Waterschap Scheldestromen

2x stuw

Waterschap De Dommel

Heeft u vragen of interesse in onze dienstverlening? Neem gerust contact op»