MIRP

Vanuit de praktijk ontworpen is het MIRP: Meerjarig Inspectie en ReinigingsPlan. Dit plan zorgt ervoor dat objecteigenaren, gemeenten, waterschappen, provincies enzovoorts ten allen tijden weten wat de toestand is van hun fiets- en voetbruggen.

INSPECTIE - MIRP

Hierbij zorgt Protekta voor de jaarlijkse reiniging van het kunstwerk, waarna er een schouw wordt uitgevoerd. Dit gecombineerd met een vijfjaarlijkse inspectie geeft een totaalbeeld en is de basis voor duurzaam beheer.

In Fase A zorgt Protekta voor de jaarlijkse reiniging van het kunstwerk, waarna er een inspectie volgens de NEN 2767-4 plaats vindt met aansluitend een verslaglegging per object. Eventuele gebreken worden aangegeven en in een meerjaren onderhoudsplan verwerkt en uitgevoerd.
In Fase B zorgt Protekta voor de reiniging van het object en een visuele schouw. Kleine gebreken worden gemeld.

Heeft u vragen of interesse in onze dienstverlening? Neem gerust contact op»