Destructief onderzoek

Het grote verschil met de QuickScan-methode is dat er bij een destructief onderzoek naar de dieper gelegen schades gezocht wordt.

INSPECTIE - DESTRUCTIEF ONDERZOEK

Het grote verschil met de QuickScan-methode is dat er bij een destructief onderzoek naar de dieper gelegen schades gezocht wordt. Hierbij kan het voorkomen dat de aantasting van bijvoorbeeld een jukpaal zover wordt blootgelegd dat directe actie zoals afsluiten of stutten nodig is. Destructief onderzoek wordt vaak uitgevoerd voorafgaand aan een herstel of wanneer de opdrachtgever hiervoor opdracht heeft gegeven.

Heeft u vragen of interesse in onze dienstverlening? Neem gerust contact op»